• Direkt marknadsföring och kommunikation med utomstående parter

  Vi delar aldrig din personinformation med en utomstående part; den används inte för att möjliggöra direkt marknadsföring.
 • Hur skyddar vi din personinformations sekretess?

  All data skickas på ett säkert sätt. Vi har sekretesspolicyer angående våra partners så att servrar som lagrar din personinformation vidtar alla möjliga åtgärder för att förhindra:
  • Oberättigad tillgång till eller modifiering av din data
  • Olämplig användning eller yppning av din data
  • Olaglig förstöring eller oavsiktlig förlust av din data
  Våra anställda som har tillgång till din data lyder under strikt sekretess för detta område.
 • Vem är ansvarig för hanteringen av din personinformation?

  Gruppen som bär ansvaret för att hantera personinformation som samlats in på webbplatsen är SE eRowz, som ligger på Rue jean burges, 2. 7850 Enghien, Belgien.
 • Hur kan du få tillgång till din personinformation?

  Du kan ändra ditt kontos parametrar eller ta bort ditt konto när som helst genom att gå in på sidan ‘’mitt konto’’.

  Om du tar bort ditt konto så kommer ingen av den data du skickade när du skapade det att sparas.
 • Kommentar angående minderåriga.

  Om du är minderårig (under 18 år gammal), så ber vi dig att inte ge oss din personinformation.
 • Allmän information

  Vi har klargjort att våra rutiner för att skydda din personinformation strikt efterlever rådande lagstiftning inom EU:
  • Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
  Var god uppmärksamma att vi inte tar något ansvar för integritetspolicyerna på webbplatser som är hyperlänkade med vår webbplats.